KLachten

Wat te doen bij een klacht?

 Uiteraard wordt er gestreefd naar een hoog kwaliteitsniveau voor alle werkzaamheden Mocht u toch een punt van kritiek hebben? Meld u dat, zodat hier (indien nodig) actie op ondernomen kan worden.

 

Wanneer geen geschikte oplossing voor het probleem gevonden kan worden, is het mogelijk een klacht in te dienen. Mondhygiënepraktijk Ilona Thoen is lid van de beroepsvereniging NVM en daarmee aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt. Aanvullende informatie kunt u verkrijgen bij:

 

 Nederlands Paramedisch Instituut

Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
033-4216189
website: NPI.nl